TUYỂN DỤNG BÁC SỸ ĐA KHOA HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Thứ hai - 02/09/2019 23:02
Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng thông báo tổ chức xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019 với những nội dung sau:
TUYỂN DỤNG BÁC SỸ ĐA KHOA HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019
THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019
(Niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng từ ngày 30/8/2019)
 

Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng thông báo tổ chức xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019 với những nội dung sau:
I. PHẠM VI, CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN.
1. Phạm vi
Chỉ tổ chức xét tuyển các chức danh chuyên môn mà Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng có nhu cầu tuyển dụng, để bố trí theo vị trí việc làm phục vụ giường bệnh xã hội hóa năm 2019 đã được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 730/QĐ-SYT ngày 23/8/2019 của Sở Y tế Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển
- Người đăng ký xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa phải có đủ phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị đăng ký dự tuyển:
- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày nộp phiếu đăng ký dự tuyển);
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ (Anh văn) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ thông tin và Truyền thông.
- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự;
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
- Không trong thời gian bị cấm hành nghề.
* Đối với trình độ ngoại ngữ: Tối thiểu đạt trình độ A2 thương đương bậc 2 theo khung Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Đối với trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử sụng công nghệ thông tin.
II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG
Số lượng viên chức cần tuyển dụng tương ứng với vị trí việc làm : 10 người
TT Vị trí việc làm Số lượng  ( người)
1 Bác sĩ đa khoa 09
2 Bác sĩ Y học cổ truyền (Hệ 6 năm) 01
  Tổng số : 10

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
1 . Phiếu đăng ký dự tuyển
 - Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu) quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018;
2. Thời gian phát hành và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
- Thí sinh nhận mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (Ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ), tại Phòng Tổ chức cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng từ ngày 30/8/2019. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 30/8/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 29/9/2019; Buổi sáng từ 07h00 phút đến 11h30 phút; Buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Thí sinh nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo Phú Thọ); trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng và niêm yết công khai tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng.
- Phiếu dự tuyển nộp sau 17 giờ 00 phút ngày 29/9/2019 sẽ không được tiếp nhận.
- Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ - Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, khu hành chính Đầu Lô, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
- Số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận:  Phòng TCCB  - Điện thoại liên hệ: 02103 2485888
3. Lệ phí đăng ký dự tuyển
- Mỗi thí sinh nộp 500.000 đồng/người (Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức).
- Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ không hoàn trả lệ phí dự tuyển đối với thí sinh không trúng tuyển hoặc đăng ký dự tuyển nhưng không tham dự kiểm tra, sát hạch.
IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển
Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng tổ chức tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 2; Điều 11 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
1. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
*) Vòng 1
Thời gian dự kiến xét tuyển vòng 1: 01 ngày (ngày 03/10/2019);
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại khoản 2 điều 11 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.
*) Vòng 2
Thời gian dự kiến xét tuyển vòng 2: 01 ngày, ngày 10/10/2019.
a) Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
c) Thời gian phỏng vấn của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.
d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2. Nội dung xét tuyển, kiến thức ôn tập về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực chuyên môn của người dự tuyển.
a) Kiến thức chung cho tất cả các chuyên ngành đăng ký dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân;
- Luật Khám, chữa bệnh;
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
- Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13;
- Quy chế tổ chức bệnh viện (thuộc Quy chế bệnh viện) được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT;
- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;
- Tiêu chuẩn đạo đức của người làm cán bộ y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Một số kiến thức hiểu biết chung về ngành y tế.
b) Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đăng ký dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn cho từng chuyên ngành.
*Lưu ý: Hội đồng xét tuyển không phát hành tài liệu ôn thi, thí sinh tự tìm tài liệu ôn thi.
3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức
Theo quy định tại khoản 3 điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 cụ thể như sau :
          - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
- Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
d) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
e) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Các nội dung khác
Thực hiện việc ký hợp đồng làm việc, xác minh văn bằng, chứng chỉ,.... vv và các nội dung khác của quy trình xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa theo các văn bản quy định hiện hành của pháp luật./.

              GIÁM ĐỐC
          (Đã ký)
         Nguyễn Minh Sơn
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây