Các khoa cận lâm sàng

KHOA XÉT NGHIỆM

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Nguyễn Thị Nhan

Điều dưỡng trưởng: Phạm Hà Anh

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch họat động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong khoa. Thực hiện công tác chiếu chụp, nội soi, siêu âm… đúng theo chỉ định.

2. Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú, tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định và ghi sổ lưu theo quy định.

3. Thực hiện việc thường trực theo quy chế thường trực.

4. Thực hiện việc quản lý và sử dụng hóa chất theo đúng quy chế sử dụng thuốc. Thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế. Thực hiện An toàn lao động. Xây dựng nội quy bảo hộ lao động.

5. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất.

6. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.KHOA DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

Trưởng khoa: DS Nguyễn Thị Hoa

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA 

1. Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý. Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản kho.

2. Pha chế một số thuốc dùng trong đơn vị.

3. Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn Trung tâm.

4. Tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiện công tác kế toán dược.

5. Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa trang thiết bị, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, theo kế hoạch được duyệt.

6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

7. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư – Trang thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc.

8. Hướng dẫn thực hành của các trường y dược. Quản lý các nguyên tắc thực hành trong lĩnh vực dược.

9. Cấp phát thuốc theo toa. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược.

10. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

11. Tổ chức nhập xuất lưu kho, báo quản vắc xin theo dây chuyền lạnh tại khoa theo quy định.

12. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
 

I. TỔ CHỨC CÁN BỘ:

Phụ trách khoa: Điều dưỡng Nguyễn Thanh Hương

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng (ban) Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Tham mưu việc thực hiện quy chế về kiểm soát nhiễm khuẩn của đơn vị.

4. Kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

5. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn đơn vị. Bảo đảm vệ sinh đơn vị sạch đẹp.

6. Giám sát mọi thành viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, tiệt khuẩn, vệ sinh khoa phòng.

7. Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.

8. Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

9.  Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh và khách hàng thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.

10. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

11. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

12. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc và nhân viên y tế.

13. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

14. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất.

15. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

16. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 + Phụ Trách Khoa: BsCKI Hoàng Thị Hồng

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

2. Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn;

3. Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;

4. Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.

5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn;

6. Kiểm tra, giám sát bếp ăn tập thể trong việc thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh, chế độ phục vụ ăn uống cho người bệnh phải bảo đảm về số lượng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý chặt chẽ chế độ ăn uống theo bệnh lý

7. Cơ sở của bếp ăn được xây dựng theo tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát, thuận tiện cho việc phục vụ người bệnh

8. Công tác dinh dưỡng tiết chế căn cứ theo Thông tư 08/2011/ TT-BYT Ngày 26/1-2011

9. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về các chế độ dinh dưỡng. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

10. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Trưởng khoa: Nguyễn Ngọc Kiên

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;

2. Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện;

4. Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động;

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;

6. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện.

global social

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây