KHOA NGOẠI TH

Thứ năm - 06/06/2019 04:56
KHOA NGOẠI TH
Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP Giá YC
DỊCH VỤ         
Dịch vụ mổ thẩm mỹ Lần                400,000
Dịch vụ bóc nang tuyến Bartholin có gây mê Lần            1,000,000         1,000,000
Dịch vụ kỹ thuật giảm đau sau mổ Lần             2,000,000
Dịch vụ phẫu thuật theo yêu cầu (Bs bệnh viện tỉnh) Lần             3,000,000
Dịch vụ phẫu thuật nội soi  Lần             2,000,000
Dịch vụ tán sỏi kỹ thuật cao Lần             4,000,000
Phẫu thuật nội soi loại 1        
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở OMC lấy sỏi, dẫn lưu Kehr Lần             3,053,000          2,958,000         2,958,000
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, đặt dẫn lưu Kehr Lần             3,761,000          3,630,000         3,630,000
Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa Lần             2,867,000          2,460,000         2,460,000
Nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser lần             2,136,000          2,061,000         2,061,000
Phẫu thuật nội soi  lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang  Lần             3,971,000          3,839,000         3,839,000
Phẫu thuật nội soi  lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang  Lần             3,971,000          3,839,000         3,839,000
Phẫu thuật nội soi  lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang  Lần             3,971,000          3,839,000         3,839,000
Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi Lần             3,908,000          3,809,000         3,809,000
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật  Lần             3,053,000          2,958,000         2,958,000
Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày  Lần             2,867,000          4,037,000         4,037,000
Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi (gây mê) Lần                658,000             647,000            647,000
Nội soi bàng quang tán sỏi Lần             1,271,000          1,253,000         1,253,000
Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi Lần             3,053,000          2,958,000         2,958,000
Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày lần             2,867,000          4,037,000         4,037,000
Tán sỏi niệu quản qua nội soi  Lần             1,271,000          1,253,000         1,253,000
Phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn ẩn trong ổ bụng Lần             2,301,000          2,254,000         2,254,000
Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn Lần             2,393,000          2,061,000         2,061,000
Phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn trong ổ bụng  Lần             1,618,000          1,400,000         1,400,000
Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang  Lần             4,510,000          4,379,000         4,379,000
Phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày  Lần             5,030,000          4,887,000         4,887,000
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Di Lần             5,030,000          4,887,000         4,887,000
Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non  Lần             4,191,000          4,072,000         4,072,000
Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản  Lần             4,261,000          4,130,000         4,130,000
Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da Lần             2,692,000          2,679,000         2,679,000
Phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật  Lần             2,692,000          2,679,000         2,679,000
Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel Lần             4,191,000          4,072,000         4,072,000
Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản Lần             3,971,000          3,839,000         3,839,000
Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi  Lần             3,908,000          3,809,000         3,809,000
Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc Lần             4,120,000          4,000,000         4,000,000
Phẫu thuật ngoại loại 1         
Dẫn lưu bể thận tối thiểu Lần             1,731,000          1,684,000         1,684,000
Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ Lần             1,731,000          1,684,000         1,684,000
Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) Lần             1,423,500          1,376,000         1,423,500
Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa Lần             4,238,000          4,117,000         4,117,000
Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực tràng Lần             4,359,000          4,227,000         4,227,000
Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón)               2,847,000          2,752,000         2,752,000
Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt Lần             3,228,000          3,157,000         3,157,000
Cắt bỏ tinh hoàn Lần             2,301,000          2,254,000         2,254,000
Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp Lần             3,945,000          3,850,000         3,850,000
Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu Lần             3,945,000          3,850,000         3,850,000
Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy bánh chè lần             3,945,000          3,850,000         3,850,000
Kết hợp xương trong trong gãy xương mác Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 1 xương cẳng tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương đòn Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay               3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay Lần             3,945,000          3,850,000         3,850,000
Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay Lần             3,945,000          3,850,000         3,850,000
Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật Lần             4,443,000          4,311,000         4,311,000
Phẫu thuật KHX gãy xương gót Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp  Lần            4,381,000         4,381,000
Phẫu thuật KHX gãy trật xương gót Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân Lần             3,708,000          3,850,000         3,850,000
Phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân) Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa Lần             3,945,000          3,850,000         3,850,000
Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cổ chân Lần             3,945,000          3,850,000         3,850,000
Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay Lần             3,945,000          3,850,000         3,850,000
Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi               3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Kết hợp xương điều trị gãy xương bàn, xương ngón chân Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật viêm xương đùi đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu Lần             2,847,000          2,752,000         2,752,000
Phẫu thuật viêm xương cẳng chân: đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu Lần             2,847,000          2,752,000         2,752,000
Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang Lần             4,879,000          4,715,000         4,715,000
Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt Lần             3,228,000          3,157,000         3,157,000
Bóc u xơ tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu Lần             4,879,000          4,715,000         4,715,000
Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi (50%) Lần             1,391,500          1,309,500         1,309,500
Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi Lần             2,783,000          2,619,000         2,619,000
Cắt đoạn ruột non Lần             4,573,000          4,441,000         4,441,000
Đặt nẹp vít gãy thân xương chày Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày Lần            3,160,000         3,160,000
Cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr Lần             4,443,000          4,311,000         4,311,000
Phẫu thuật điều trị apse tồn dư dẫn lưu ổ bụng Lần             2,796,000          2,709,000         2,709,000
Cắt mạc nối lớn Lần             4,614,000          4,482,000         4,482,000
Cắt bỏ u mạc nối lớn Lần             4,614,000          4,482,000         4,482,000
Lấy sỏi san hô thận  Lần             3,971,000          3,910,000         3,910,000
Mở sào bào - thượng nhĩ  Lần             3,680,000          3,585,000         3,585,000
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính trên 10cm  Lần             1,117,000          1,094,000         1,094,000
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính từ 5 đến 10cm  Lần             1,117,000          1,094,000         1,094,000
Phẫu thuật ngoại loại 2        
Đóng đinh xương chày mở Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Cắt các u nang giáp móng Lần             2,115,000          2,071,000         2,071,000
Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận Lần             1,731,000          1,684,000         1,684,000
Cắt các u lành tuyến giáp Lần             1,742,000          1,642,000         1,642,000
Phẫu thuật KHX gãy xương đòn Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn Lần             1,914,000          1,793,000         1,793,000
Phẫu thuật viêm xương cánh tay: Đục, mổ, nạo, lấy xương lấy xương chết, dẫn lưu Lần             2,847,000          2,752,000         2,752,000
Phẫu thuật viêm xương cẳng tay: Đục, mổ, nạo, dẫn lưu Lần             2,847,000          2,752,000         2,752,000
Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên/2 bên Lần             3,228,000          3,157,000         3,157,000
Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay Lần             3,708,000          3,609,000         3,609,000
Lấy sỏi niệu quản đơn thuần Lần             3,971,000          3,910,000         3,910,000
Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa Lần             2,534,000          1,793,000         1,793,000
Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ Lần             2,532,000          2,461,000         2,461,000
Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường Lần             3,228,000          3,157,000         3,157,000
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5cm (gây mê) Lần             1,328,000          1,314,000         1,314,000
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm (gây tê) Lần                830,000             819,000            819,000
Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần             2,788,000          2,719,000         2,719,000
Cắt nang thừng tinh hai bên               2,690,000          2,536,000         2,536,000
Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm (gây mê) Lần             1,742,000          1,642,000         1,642,000
Phẫu thuật viêm ruột thừa Lần             2,531,000          2,460,000         2,460,000
Cắt dây chằng, gỡ dính ruột Lần             2,474,000          2,416,000         2,416,000
Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ Lần             2,532,000          2,461,000         2,461,000
Phẫu thuật viêm xương (sửa mỏm cụt ngón tay, chân/cắt cụt ngón tay, chân) Lần             2,847,000          2,752,000         2,752,000
Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/ rách da đầu  Lần             2,578,000          2,531,000         2,531,000
Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) Lần             2,923,000          2,828,000         2,828,000
Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang Lần             3,971,000          3,910,000         3,910,000
Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần Lần             3,530,000          3,414,000         3,414,000
Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng Lần             2,796,000          2,709,000         2,709,000
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang  Lần             1,731,000          1,684,000         1,684,000
Làm hậu môn nhân tạo Lần             2,494,000          2,447,000         2,447,000
Khâu vết thương thành bụng Lần             1,914,000          1,793,000         1,793,000
Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn Lần             2,301,000          2,254,000         2,254,000
Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% - 5 % diện tích cơ thể ở trẻ em Lần             3,467,000          3,376,000         3,376,000
Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương Lần             1,716,000          1,681,000         1,681,000
Mổ lấy sỏi bàng quang Lần             3,971,000          3,910,000         3,910,000
Mở thông dạ dày Lần             2,494,000          2,447,000         2,447,000
Cắt nang thừng tinh một bên Lần             1,742,000          1,642,000         1,642,000
Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn Lần             2,788,000          2,719,000         2,719,000
Phẫu thuật ngoại loại 3        
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm Lần                697,000             679,000            697,000
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                114,000             110,000            110,000
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                114,000             110,000            110,000
Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật Lần            1,136,000         1,136,000
Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm (gây tê) Lần             1,110,000          1,010,000         1,010,000
Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép) Lần             1,792,000          1,717,000         1,717,000
Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5cm Lần                697,000             679,000            679,000
Mở bụng thăm dò  Lần             2,494,000          2,447,000         2,447,000
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn  Lần                240,000             235,000            235,000
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                240,000             235,000            235,000
Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng Lần             2,494,000          2,447,000         2,447,000
Cắt u da đầu lành đường kính từ 5cm trở lên Lần             1,117,000          1,094,000         1,094,000
Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) Lần             1,177,000          1,107,000         1,107,000
Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai Lần                940,000             906,000            906,000
Mở rộng lỗ sáo Lần             1,211,000          1,136,000         1,136,000
Phẫu thuật  tràn dịch màng tinh hoàn Lần             1,211,000          1,136,000         1,136,000
Thủ Thuật Ngoại Khoa        
Nắn, bó bột gãy mâm chày (bột liền) Lần                330,000             320,000            320,000
Nắn, bó bột gãy mâm chày (bột tự cán) Lần                248,000             236,000            236,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân (bột liền) Lần                330,000             320,000            320,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân (Bột tự cán) Lần                248,000             236,000            236,000
Nong niệu đạo Lần                237,000             228,000            228,000
Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột liền) Lần                330,000             320,000            320,000
Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột tự cán) Lần                248,000             236,000            236,000
Nắn, bó bột gãy xương đòn (bột tự cán) Lần                217,000             208,000            208,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi (Bột liền) Lần                620,000             611,000            611,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi (Bột tự cán) Lần                340,000             331,000            331,000
Nắn, cố định trật khớp hàm (bột tự cán) Lần                 217,000             208,000            208,000
Nắn, bó bột trật khớp xương đòn (bột tự cán) Lần                217,000             208,000            208,000
Nắn, bó bột trật khớp cổ chân (bột liền) Lần                256,000             250,000            250,000
Nắn, bó bột trật khớp gối (bột liền) Lần                256,000             250,000            250,000
Nắn, bó bột trật khớp cổ chân (bột tự cán) Lần                156,000             150,000            150,000
Nắn, bó bột trật khớp gối (bột tự cán) Lần                156,000             150,000            150,000
Nắn, bó bột  gãy xương chậu (bột tự cán) Lần                340,000             331,000            331,000
Nắn, bó bột cột sống (bột tự cán) Lần                340,000             331,000            331,000
Nắn, bó bột gãy xương chậu (bột liền) Lần                620,000             611,000            611,000
Nắn, bó bột cột sống (bột liền) Lần                620,000             611,000            611,000
Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay  (bột liền) Lần                231,000             225,000            225,000
Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay (bột tự cán) Lần                158,000             150,000            150,000
Cắt phymosis Lần                233,000             224,000            224,000
Hút dịch khớp háng Lần                113,000             109,000            109,000
Hút dịch khớp khuỷu Lần                113,000             109,000            109,000
Hút dịch khớp cổ chân Lần                113,000             109,000            109,000
Hút dịch khớp cổ tay Lần                113,000             109,000            109,000
Hút dịch khớp vai  Lần                113,000             109,000            109,000
Nắn, bó bột trật khớp xương đòn (bột liền) lần                395,000             386,000            386,000
Nắn, cố định trật khớp hàm (bột liền) Lần                395,000             386,000            386,000
Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) Lần                519,000             506,000            506,000
Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang Lần                886,000             870,000            870,000
Gây mê khác Lần               632,000            632,000
Cắt chỉ khâu da Lần                  32,000               30,000              30,000
Tháo bột các loại Lần                  51,900               49,500              49,500
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn Lần                  48,900               46,500              46,500
Nắn, bó bột gãy xương đòn (bột liền) Lần                395,000             386,000            386,000
Nắn, bó bột trật khớp vai (bột tự cán) Lần                161,000             155,000            155,000
Nắn, bó bột  trật khớp háng (bột tự cán) Lần                271,000             265,000            265,000
Nắn, bó bột gẫy xương gót Lần                141,000             135,000            135,000
Bó bột ống trong gãy xương bánh chè Lần                141,000             135,000            135,000
Thay băng, cắt chỉ vết mổ (thay băng vết thương/mổ chiều dài ≤ 15 cm) Lần                  56,800               55,000              55,000
Thay băng, cắt chỉ vết mổ (thay băng vết thương/mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 cm) Lần                  81,600               79,600              79,600
Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da Lần               162,000            162,000
Chích rạch áp xe nhỏ Lần                182,000             173,000            173,000
Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (tay) (bột liền) Lần                395,000             386,000            386,000
Nắn, bó bột trật khớp khuỷu tay (bột tự cán) Lần                217,000             208,000            208,000
Nắn, bó bột trật khớp vai (bột liền) Lần                316,000             310,000            310,000
Nắn, bó bột trật khớp háng (bột liền) Lần                641,000             635,000            635,000
Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi (bột tự cán) Lần                340,000             331,000            331,000
Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi (bột liền) Lần                620,000             611,000            611,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân (bột tự cán) Lần                248,000             236,000            236,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân (bột liền) Lần                330,000             320,000            320,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay (bột tự cán) Lần                248,000             236,000            236,000
Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột tự cán) Lần                208,000             200,000            200,000
Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột liền) Lần                330,000             320,000            320,000
Nắn, bó bột gãy xương bàn chân (bột tự cán) Lần                158,000             150,000            150,000
Thay băng, cắt chỉ vết mổ (dài dưới 30cm nhiễm trùng) Lần                132,000             129,000            129,000
Nắn, bó bột gãy xương bàn chân (bột liền) Lần                231,000             225,000            225,000
Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật (bột tự cán) Lần                271,000             265,000            265,000
Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật (bột liền) Lần                641,000             635,000            635,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân (bột liền) Lần                330,000             320,000            320,000
Hút dịch khớp gối  Lần                113,000             109,000            109,000
Thay băng, cắt chỉ vết mổ (thay băng vết thương/mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm) Lần                111,000             109,000            109,000
Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu Lần            1,440,000         1,440,000
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang Lần                  88,700               85,400              85,400
Đặt nội khí quản Lần                564,000             555,000            555,000
Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông 1 lần ở người bệnh có thở máy (1 lần hút) Lần                  10,800               10,000              10,000
Khí dung thuốc thở máy  Lần                  19,600               17,600              17,600
Khâu vết thương lóc da đầu >10cm (DV) Lần               810,000            810,000
Tiêm tĩnh mạch Lần                  11,000               11,000              11,000
Truyền tĩnh mạch Lần                  21,000               21,000              21,000
Đặt ống thông hậu môn Lần                  80,900               78,000              80,900
Đặt sonde bàng quang Lần                  88,700               85,400              88,700
Hút đờm hầu họng Lần                  10,800               10,000              10,000
Rửa bàng quang  Lần                194,000             185,000            185,000
Cạo tóc Lần               200,000            200,000
Bơm rửa Kehr Lần               320,000            320,000
Rút Kehr Lần               300,000            300,000
Rút dẫn lưu Lần               320,000            320,000
Các Thủ Thuật, Tiểu Thủ Thuật, Nội Soi        
Tiêm khớp Lần                  86,400              89,000
Thông khí nhân tạo xâm nhập  (thở máy) [giờ theo thực tế] (01 giờ) Lần                  22,958               22,208              22,208
Thông tiểu Lần                  88,700               85,400              85,400
Thụt tháo phân Lần                  80,900               78,000              78,000
Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ (hạch hoặc U) Lần                108,000             104,000            104,000
Móng quặp Lần                 80,000  
Thông khí nhân tạo xâm nhập (thở máy) [giờ theo thực tế] (24 giờ) Lần                551,000             533,000            533,000
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tổn thương nông) Lần                176,000             172,000            172,000
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm (tổn thương nông) Lần                233,000             224,000            224,000
Nong niệu đạo và đặt sonde đái  Lần                237,000             228,000            228,000
Đặt ống thông dạ dày  Lần                  88,700               85,400              85,400
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tồn thương sâu) Lần                253,000             244,000            244,000
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm (tổn thương sâu) Lần                299,000             286,000            286,000
Tai - Mũi - Họng        
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi Lần             3,148,000          3,053,000         3,148,000
DV cắt pholyp, u nhú amidal gây tê Lần             1,000,000
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới Lần             3,833,000          3,738,000         3,833,000
Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) Lần             2,787,000          2,722,000         2,787,000
Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây tê) Lần             1,271,000          1,258,000         1,271,000
Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây mê) Lần             2,657,000          2,620,000         2,657,000
Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ Lần             3,020,000          2,973,000         3,020,000
Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi Lần             1,388,000          1,323,000         1,388,000
Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai (gây mê) Lần             1,328,000          1,314,000         1,328,000
Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai (gây tê) Lần                830,000             819,000            830,000
Cắt polyp ống tai (gây mê) Lần             1,975,000          1,938,000         1,975,000
Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi Lần             2,723,000           2,723,000
Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Microdebrider (Hummer) (gây mê) Lần             1,564,000           1,564,000
Cắt polyp ống tai (tây tê) Lần                598,000             589,000            598,000
DV bấm sinh thiết vòm qua nội soi (bao gồm cả thuốc gây tê và cầm máu) Lần                600,000
Phẫu thuật nạo VA gây mê Lần                782,000             765,000            765,000
Phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator (gây mê) Lần             2,340,000          2,303,000         2,303,000
NGÀY GIƯỜNG CHUYÊN KHOA        
Khoa Ngoại - TH        
Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể. Ngày                163,000             152,500            152,500
Giường nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày                152,000             152,500            152,500
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày                191,000             188,500            188,500
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày                214,000             204,400            204,400
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày                214,000             204,400            204,400
NẰM GHÉP NGÀY GIƯỜNG CHUYÊN KHOA         
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp (50%) Ngày                  76,000               76,250              76,250
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu (50%) Ngày                107,000             102,200            102,200
DỊCH VỤ GIƯỜNG THEO YÊU CẦU Ngày      
DV giường yêu cầu (phòng không khép kín/ngày)                  180,000
Dv giường yêu cầu (phòng khép kín/ngày) Ngày                200,000
Dv giường yêu cầu (phòng không khép kín/ngày) Ngày                100,000
Dv giường yêu cầu (2 giường phòng không khép kín) Ngày                400,000
Dv giường yêu cầu nằm dưới 8 giờ/ngày Ngày                 100,000
Dv giường yêu cầu (cả phòng/ngày) Ngày                500,000
Dv giường yêu cầu (phòng không khép kín/ngày) Ngày                200,000
Dv giường yêu cầu (phòng khép kín/ngày) Ngày                250,000
Dv giường yêu cầu (Phòng không khép kín) Ngày                300,000
Dv giường yêu cầu (phòng khép kín) Ngày                350,000

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây