BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

Thứ năm - 06/06/2019 04:50
IMG 0804
IMG 0804
Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP Giá YC
CHUYÊN KHOA        
KHÁM BỆNH        
Khám mắt Lần           33,000           35,000              35,000
Khám phụ sản Lần           33,000           35,000              35,000
Khám Nội Lần           33,000           35,000              35,000
Khám Ngoại Lần           33,000           35,000              35,000
Khám Nhi Lần           33,000           35,000              35,000
Khám Tai mũi họng Lần           33,000           35,000              35,000
Khám Răng hàm mặt Lần           33,000           35,000              35,000
Công khám, Kê đơn thuốc Lần                  50,000
Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa Lần         120,000         120,000            120,000
Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động Lần           350,000            350,000
KSK toàn diện lao động, lái xe, KSK định kỳ (Không kể XN, X-quang) Lần           120,000            120,000
KSK toàn diện lao động, lái xe, KSK định kỳ (Không kể XN, X-quang) Lần           120,000            120,000
Khám sức khỏe lái xe             330,000            310,000
Khám sức khỏe thường             265,000            265,000
XÉT NGHIỆM        
XÉT NGHIỆM DỊCH VỤ         
DV xét nghiệm HBcAb IgG Lần                150,000
DV xét nghiệm FSH Lần                150,000
DV xét nghiệm Progesterone ( PRG ) Lần                150,000
DV xét nghiệm AMH Lần                920,000
DV xét nghiệm HAV IgM Lần                290,000
DV Influenza virus A, B - H1N1 test nhanh Lần                210,000
DV xét nghiệm Anti TG Lần                345,000
DV Influenza virus A, B test nhanh Lần                170,000
DV Dengue NS1 Ag Lần                150,000
DV xét nghiệm AND cha con không xâm lấn Lần           28,175,000
DV xét nghiệm Cortisol Lần                175,000
 DV xét nghiệm CRP định lượng Lần                115,000
DV xét nghiệm HCV-RNA Cobas Lần             2,070,000
DV xét nghiệm Sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT Lần             6,900,000
DV xét nghiệm Sàng lọc sau sinh Lần              2,645,000
DV xét nghiệm EV 71 (chân tay miệng) Lần                175,000
DV xét nghiệm Catecholamin Lần             1,380,000
DV xét nghiệm AND quan hệ họ hàng (dân sự) Lần             5,750,000
DV xét nghiệm HCV Ag Lần                805,000
DV xét nghiệm AND huyết thống trực hệ(dân sự) lần             3,450,000
Dịch vụ XN Kẽm Lần                345,000
DV xét nghiệm Anti TPO Lần                345,000
DV xét nghiệm ACTH (hormon vỏ thượng thận) Lần                520,000
DV xét nghiệm HBV-genotype, ĐB kháng thuốc Lần             1,725,000
DV xét nghiệm HCV - RNA định lượng Lần             1,035,000
DV XN Giun chỉ/giun đầu gai/ giun đũa/ giun đũa chó/ giun lươn (IgG) Lần                345,000
DV xét nghiệm  TG (tuyến giáp) Lần                345,000
DV xét nghiệm HCVAb Elecsys Lần                290,000
DV xét nghiệm HBV - DNA định lượng Lần                690,000
DV xét nghiệm Anti cardiolipin IgG, IgM Lần                690,000
DV xét nghiệm Vitamin D toàn phần Lần                520,000
DV xét nghiệm Anti HCV miễn dịch tự động Lần                135,000
DV xét nghiệm Sán lá phổi IgG Lần                460,000
DV xét nghiệm CMV IgG, IgM Lần                575,000
DV xét nghiệm HbeAb Elecsys Lần                230,000
DV xét nghiệm HAV IgG Lần                290,000
DV xét nghiệm Syphillis TP Lần                  69,000
DV xét nghiệm Double test ( sàng lọc trước sinh ) Lần                575,000
DV Dengue IgG/IgM Lần                130,000
DV xét nghiệm β2 - microglobulin ( Xương) Lần                290,000
DV Xét nghiệm phiến đồ âm đạo Thim pret                  600,000
DV xét nghiệm BRCA 1 & 2 (Ung thư vú) Lần             5,175,000
DV xét nghiệm iCAN plus ( 17 gen) Lần             8,625,000
DV xét nghiệm Estradiol ( E2 ) Lần                150,000
DV xét nghiệm Tinh dịch đồ Lần                175,000
DV xét nghiệm Chlamydia Lần                150,000
DV xét nghiệm TB test Lần                105,000
DV xét nghiệm Sinh thiết TB Lần                405,000
DV Xét nghiệm định lượng HBsAg Lần                130,000
DV xét nghiệm Chỉ số ROMA (HE4, Ca125) Lần                805,000
DV xét nghiệm Điện di huyết sắc tố Lần                750,000
DV xét nghiệm Morphin máu Lần                405,000
DV xét nghiệm Lupus ban đỏ (ANA, ds-DNA) Lần                690,000
DV xét nghiệm Vitamin B9 Lần                290,000
DV xét nghiệm HbsAg Elecsys Lần                175,000
DV xét nghiệm Anti CCP Lần                460,000
DV xét nghiệm RF định lượng Lần                115,000
DV xét nghiệm RF định tính Lần                  60,000
DV xét nghiệm CRP định tính Lần                  60,000
DV xét nghiệm Anti phospholipid IgG, IgM Lần                690,000
DV xét nghiệm β2- Glycoprotein IgG, IgM Lần                690,000
DV xét nghiệm Sốt xuất huyết ( Dengue NS1) Lần                460,000
DV xét nghiệm HbsAb Elecsys Lần                175,000
DV xét nghiệm Trip test (sàng lọc trước sinh) Lần                575,000
DV xét nghiệm TPHA định lượng lần                460,000
DV xét nghiệm Cúm Ifluenza (A,B,H1N1) Lần                520,000
DV xét nghiệm AND huyết thống trực hệ thêm mẫu thứ 3 Lần             1,725,000
DV xét nghiệm CA 72-4 ( Dạ dày ) Lần                230,000
DV xét nghiệm IGE (dị ứng) Lần                290,000
DV xét nghiệm Vitamin B12 Lần                230,000
DV xét nghiệm Sán lá gan lớn IgG/IgM Lần                460,000
DV xét nghiệm Lipase (men tụy) Lần                175,000
DV xét nghiệm iCAN plus (17 gen) Lần             8,625,000
Dịch vụ xét nghiệm Test HP (test nhanh) Lần                  60,000
DV xét nghiệm HCV - genotype Lần             2,300,000
DV xét nghiệm Rubella IgG, IgM Lần                575,000
DV xét nghiệm Anti HAV-IgM, IgG Lần                437,000
DV xét nghiệm HBV-DNA PCR(Roche TaqMan48) Lần             2,070,000
DV xét nghiệm HPV PCR Lần                575,000
DV Xét nghiệm TPHA định tính Lần                115,000
DV xét nghiệm kháng đông Lupus LA Lần                805,000
DV xét nghiệm HCVAb nhanh Lần                  85,000
DV xét nghiệm HE4 ( Tử cung, cổ tử cung ) Lần                575,000
DV xét nghiệm Giải phẫu bệnh Lần                345,000
DV xét nghiệm Định lượng HIV Lần           220,000            220,000
DV xét nghiệm Nhiễm sắc thể Lần             1,725,000
DV xét nghiệm SCC ( Họng , thực quản) Lần                460,000
DV xét nghiệm AND huyết thống trực hệ(pháp lý) Lần             5,175,000
DV xét nghiệm T-PSA ( Tiền liệt tuyến ) Lần                230,000
DV xét nghiệm HPV định tuýp Lần                690,000
DV xét nghiệm Cyfra ( Phổi TB lớn ) Lần                230,000
DV xét nghiệm HBcAb IgM Lần                220,000
DV xét nghiệm HbeAg Elecsys Lần                175,000
DV xét nghiệm Prolactin ( PRL ) Lần                150,000
DV xét nghiệm Testosterone Lần                150,000
DV xét nghiệm HEV IgM Lần                405,000
DV xét nghiệm HIV Elecsys Lần                230,000
Dv xét nghiệm LH Lần                150,000
DV xét nghiệm AND quan hệ họ hàng (pháp lý) Lần             6,900,000
DV xét nghiệm iCAN plus ( 69 gen) Lần           19,550,000
DV xét Nghiệm Giang Mai  (test nhanh) Lần                100,000
DV xét nghiệm gene  α, β- Thalassemia Lần             2,760,000
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC         
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần            30,800           30,200              30,200
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm lasze) Lần           45,800           44,800              44,800
Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) Lần           38,800           38,000              38,000
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) Lần           36,500           35,800              35,800
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) Lần           40,000           39,200              39,200
Thời gian máu chảy phương pháp Duke Lần           12,500           12,300              12,300
Máu lắng (bằng máy tự động) Lần           34,300           33,600              33,600
Thời gian máu đông Lần           12,500           12,300              12,300
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. Lần           40,000           39,200              39,200
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động Lần         102,000         100,000            100,000
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động Lần           62,900           61,600              61,600
XÉT NGHIỆM SINH HÓA         
Rivalta Lần             8,400             8,400                8,400
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] Lần           28,900           28,600              28,600
Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén Lần           158,000            158,000
Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] Lần           32,100           31,800              31,800
Định lượng Urê máu [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
Định lượng Glucose [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
Định lượng Creatinin (máu) Lần           21,400           21,200              21,200
Định lượng Acid Uric [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
Định lượng Albumin [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Lần           26,800           26,500              26,500
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
Đo hoạt độ Amylase [Máu] Lần           21,400           21,200              21,200
HBsAg test nhanh Lần           53,000           60,000              60,000
HIV ( PP test nhanh) (Dịch Vụ) Lần             60,000              60,000
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lần           26,800           26,500              26,500
Định lượng HbA1c [Máu] Lần         100,000           99,600              99,600
HCV Ab test nhanh Lần           53,000           60,000              60,000
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần           26,800           26,500              26,500
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần           26,800           26,500              26,500
Định lượng CK-MB mass [Máu] Lần           37,500           37,100              37,100
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] Lần           19,200           19,000              19,000
Định lượng Calci ion hoá [Máu] Lần           16,000           15,900              15,900
Định lượng Sắt huyết thanh Lần           32,100           31,800              31,800
Nghiệm pháp dung nạp Glucose cho bệnh nhân thường Lần           120,000            120,000
XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH        
Dịch vụ Định lượng HbA1c  [Máu] Lần                100,000
Dịch vụ định lượng T3 (Tri iodthyronin) Lần                  80,000
Dịch vụ định lượng T4 (Thyroxine) Lần                  80,000
Dịch vụ định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) Lần                100,000
Dịch vụ định lượng FT4 (Free Thyronine) Lần                100,000
Dịch vụ định lượng TSH (Thyroid  Stimulating Hormone) Lần                  80,000
Dịch vụ định lượng CEA (Carcinoma Embryonic Antigen) Lần                100,000
Dịch vụ định lượng AFP (Alpha Feto Protein) Lần                100,000
Dịch vụ định lượng βHCG (Beta Human Chorionic Gonadotropin) Lần                120,000
Dịch vụ định lượng Ferritin Lần                120,000
Dịch vụ định lượng PSA toàn phần (Total prostate- Specific Antigen) Lần                150,000
Dịch vụ định lượng FPSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) Lần                100,000
Dịch vụ định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) Lần                200,000
Dịch vụ định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) lần                220,000
Dịch vụ định lượng CA 12-5 (Carcinama Antigen 12-5) Lần                200,000
Dịch vụ định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) Lần                200,000
XÉT NGHIỆM VI SINH        
Dengue virus NS1Ag/IgM-IgG test nhanh Lần         129,000         126,000            129,000
EV71 IgM/IgG test nhanh Lần           70,800           69,000              70,800
Helicobacter pylori Ag test nhanh Lần         154,000           57,500            154,000
Rotavirus test nhanh Lần         176,000         172,000            176,000
Streptococcus pyogenes ASO Lần           41,200           40,200              40,200
Vi nấm soi tươi (ký sinh trùng) Lần           41,200           40,200              40,200
Vi khuẩn nhuộm soi  Lần           67,200           65,500              65,500
Vi nấm soi tươi  Lần           41,200           40,200              40,200
Tìm BK (Đờm) Lần             25,000              25,000
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU        
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần           27,300           37,100              37,100
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) Lần             9,300           42,400              42,400
Xét nghiệm ma túy 4 thành phần             180,000            180,000
XÉT NGHIỆM MÁU TRUYỀN CÁC CHẾ PHẨM TIỂU CẦU HOẶC HUYẾT TƯƠNG (đối với truyền 2 đơn vị trở lên )        
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (đơn vị máu) Lần           22,900           22,400              22,400
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (người nhận) Lần           22,900           22,400              22,400
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C (kỹ thuật ống nghiệm) Lần           28,600           28,000              28,000
XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU TOÀN PHẦN HOẶC KHỐI HỒNG CẦU (đối với truyền 2 đơn vị máu trở lên )        
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (đơn vị máu) Lần           22,900           22,400              22,400
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (người nhận) Lần           22,900           22,400              22,400
Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (đơn vị máu) (khối hồng cầu, bạch cầu) Lần           22,900           22,400              22,400
Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần           80,100           78,400              78,400
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C (kỹ thuật ống nghiệm) Lần           28,600           28,000              28,000
XÉT NGHIỆM MÁU TRUYỀN CÁC CHẾ PHẨM TIỂU CẦU HOẶC HUYẾT TƯƠNG (đối với truyền 1 đơn vị)        
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (đơn vị máu) Lần           22,900           22,400              22,400
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (người nhận) Lần           38,800           38,000              38,000
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần           30,800           30,200              30,200
Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương) Lần           20,500           20,100              20,100
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C (kỹ thuật ống nghiệm) Lần           28,600           28,000              28,000
XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU TOÀN PHẦN HOẶC KHỐI HỒNG CẦU (đối với truyền 1 đơn vị máu)        
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (đơn vị máu) Lần           22,900           22,400              22,400
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (người nhận) Lần           38,800           38,000              38,000
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm)  Lần           30,800           30,200              30,200
Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần           80,100           78,400              78,400
Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (đơn vị máu) (khối hồng cầu, bạch cầu) Lần           22,900           22,400              22,400
Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu) Lần           22,900           22,400              22,400
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C (kỹ thuật ống nghiệm) Lần           28,600           28,000              28,000
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH        
Nội Soi Cổ Tử Cung        
Dịch vụ soi cổ tử cung Lần           100,000            100,000
Siêu Âm        
DV Siêu âm Doppler màu tuyến giáp Lần                100,000
Dv siêu âm Doppler thai Lần                120,000
DV Siêu âm màu - tử cung phần phụ Lần           100,000            100,000
DV Siêu âm màu Doppler ổ bụng Lần           100,000            100,000
DV Siêu âm màu ổ bụng - Hệ tiết niệu Lần           100,000            100,000
DV Siêu âm màu thai  Lần           100,000            100,000
DV Siêu âm màu thai 4D  Lần           120,000            120,000
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo Lần         179,000         176,000            176,000
Dịch vụ siêu âm sàng lọc thai nhi, phát hiện các dị tật bẩm sinh, các dấu hiệu bất thường của thai nhi, tư vấn cho sản phụ và gia đình khi có kết quả sàng lọc. (DV) Lần                100,000
Siêu âm Doppler tim Lần           211,000            211,000
Siêu âm các tuyến nước bọt  Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm hốc mắt  Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm màng phổi Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm phần mềm (một vị trí) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tuyến tiền liệt) (Tuyến thượng thận) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tuyến tiền liệt) (Bàng quang) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tuyến tiền liệt) (Tuyến tiền liệt) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tuyến tiền liệt) (Thận) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (vùng nách) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (vùng đùi) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (vùng bẹn) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (vùng trán) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (gối) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (háng) lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (khuỷu) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (cổ tay) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (cổ chân) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm dương vật Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm tử cung phần phụ Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm tinh hoàn hai bên Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm tuyến vú hai bên Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm màng phổi cấp cứu Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm hạch vùng cổ Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm ổ bụng Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm tuyến giáp Lần           42,100           49,000              49,000
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng Lần           42,100           49,000              49,000
Nội Soi Dạ Dày         
Dịch vụ xét nghiệm Test HP (test nhanh)                    60,000
DV Nội soi dạ dày Lần           500,000            500,000
DV Nội soi trực tràng Lần           300,000            300,000
DV Nội soi dạ dày - Đại tràng - Trực tràng có gây mê Lần        2,000,000         2,000,000
DV Nội soi đại tràng Lần                500,000
DV Nội soi đại tràng gây mê Lần             1,500,000
DV Nội soi cắt polip ông tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng) đường kính trên 1,5cm Lần        1,500,000         1,500,000
DV Nội soi cắt polip ông tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng) đường kính dưới 1,5cm Lần        1,000,000         1,000,000
DV Nội soi gây mê (dạ dày, đại tràng, trực tràng)  lần                760,000
Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng ống mềm không sinh thiết Lần         240,000         231,000            231,000
Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng ống mềm có sinh thiết Lần         426,000         410,000            410,000
Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết Lần         300,000         287,000            287,000
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết Lần         186,000         179,000            179,000
Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán Lần         209,000         200,000            200,000
Nội soi TMH        
Nội soi Mũi xoang Lần           40,000           40,000              40,000
Nội soi tai mũi họng Lần         103,000         202,000            202,000
Nội soi tai  Lần           40,000           70,000              70,000
Nội soi mũi Lần           40,000           70,000              70,000
Nội soi họng Lần           40,000           70,000              70,000
Thăm Dò Chức Năng        
Thăm dò chức năng hô hấp Lần         124,000         142,000            142,000
Ghi điện não thường quy Lần           63,000           69,600              69,600
Điện tim thường Lần           32,000           45,900              45,900
X-Quang (SỐ HÓA)        
Chụp Xquang tuyến vú (1 bên) (Trái) Lần             91,000              91,000
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) Lần            64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp háng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (bàn chân) (Số hóa 1 phim) (Trái) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (Số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (Số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng có uống thuốc cản quang (số hóa) Lần         220,000         209,000            209,000
Chụp Xquang Chausse III (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang đại tràng có thuốc cản quang (số hóa) Lần         260,000         249,000            249,000
Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa Lần         220,000         209,000            209,000
Chụp Xquang cột sống cổ C1 - C2 (Số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng (Số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang cột sống cổ C1 - C2 (Số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           62,000              62,000
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thằng nghiêng (Số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang Hirtz (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (hệ tiết niệu)(Số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang Cột sống cùng cụt thẳng nghiêng ( Số hóa 2 phim ) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) (số hóa 1 phim) Lần           18,300           69,000              69,000
Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing (Số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang răng toàn cảnh (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (ngón chân) (Số hóa 2 phim)  Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (bàn chân) (Số hóa 2 phim)  Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang Xương bàn, ngón tay thẳng nghiêng hoặc chếch (bàn tay) (Số hóa 2 phim) lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang Xương bàn, ngón tay thẳng nghiêng hoặc chếch (ngón tay) (Số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang Blondeau (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang Hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên ( Số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp thái dương hàm (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (Số hóa 1 phim) (thẳng) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (Số hóa 1 phim) (Nghiêng) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) (Số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang Khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang Khớp háng thẳng hai bên (Số hóa 1 phim ) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang Khớp Háng nghiêng (Số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khung chậu thẳng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang ngực thẳng (Tim phổi thẳng) (số hóa 1 phim ) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (Số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang ngực thẳng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang khớp  khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Số hóa 2 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang Xương đùi thẳng nghiêng (Số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang Xương Cánh Tay thẳng nghiêng (Số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang Xương bàn, ngón tay thẳng nghiêng hoặc chếch (ngón tay) (Số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (bàn chân) (Số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (ngón chân) (Số hóa 1 phim)  Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang Cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch ( Số hóa 2 phim ) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng nghiêng (Số hóa 2 phim ) Lần           96,200           94,000              94,000
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Phải) Lần           64,200           69,000              69,000
Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) (có tiêm thuốc cản quang số hóa). Lần         605,000         594,000            594,000
CT Scanner        
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 1-32 dãy) (có tiêm thuốc) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp CLVT sọ não Không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) Lần         519,000         536,000            536,000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần         628,000         907,000            907,000
Chụp CLVT khung chậu không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32  dãy) Lần           536,000            536,000
Chụp CLVT khung chậu có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần           907,000            907,000
Phẫu thuật RHM Loại III        
Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới Lần         156,000         151,000            151,000
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (răng số 1,2,3) Lần         418,000         409,000            409,000
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (răng số 4,5) Lần         557,000         539,000            539,000
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (số 6,7 hàm dưới) Lần         787,000         769,000            769,000
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (số 6,7 hàm trên) Lần         917,000         899,000            899,000
Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ Lần         333,000         324,000            324,000
Điều trị tuỷ răng sữa (01 chân) Lần         268,000         261,000            261,000
Điều trị tủy răng sữa (nhiều chân) Lần         378,000         369,000            369,000
Điều trị tủy lại Lần         950,000         941,000            941,000
Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên Lần         447,000         429,000            429,000
Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5cm Lần         697,000         679,000            679,000
Phẫu thuật nạo túi lợi Lần           72,200           67,900              67,900
Thủ thuật nội loại III        
Tiêm tĩnh mạch Lần           11,000           11,000              11,000
Truyền tĩnh mạch Lần           21,000           21,000              21,000
Tai - Mũi - Họng        
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi Lần      3,148,000      3,053,000         3,148,000
DV hút rửa mũi xoang qua nội soi Lần                  80,000
DV hút mũi proetz Lần                  40,000
DV cắt pholyp, u nhú amidal gây tê Lần             1,000,000
DV đặt dẫn lưu kín tụ dịch vành tai Lần                600,000
DV làm thuốc tai 1 bên Lần                  30,000
DV làm thuốc tai 2 bên Lần                  50,000
Cầm máu mũi bằng Merocel (2 bên) Lần         274,000         271,000            274,000
Cầm máu mũi bằng Merocel (1 bên) Lần         204,000         201,000            204,000
Chọc rửa xoang hàm Lần         274,000         265,000            274,000
Nội soi mũi hoặc vòm hoặc họng có sinh thiết (gây tê) Lần         509,000         500,000            509,000
Nội soi sinh thiết vòm mũi họng (gây mê) Lần      1,554,000      1,543,000         1,554,000
Thông vòi nhĩ Lần           85,200           81,900              85,200
Đặt ống thông khí màng nhĩ Lần      3,020,000      2,973,000         3,020,000
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới Lần      3,833,000      3,738,000         3,833,000
Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) Lần      2,787,000      2,722,000         2,787,000
Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây tê) Lần      1,271,000      1,258,000         1,271,000
Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây mê) Lần      2,657,000      2,620,000         2,657,000
Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ Lần      3,020,000      2,973,000         3,020,000
Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi Lần      1,388,000      1,323,000         1,388,000
Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai (gây mê) Lần      1,328,000      1,314,000         1,328,000
Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai (gây tê) Lần         830,000         819,000            830,000
Cắt polyp ống tai (gây mê) Lần      1,975,000      1,938,000         1,975,000
Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi Lần      2,723,000           2,723,000
Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Microdebrider (Hummer) (gây mê) Lần      1,564,000           1,564,000
Cắt polyp ống tai (tây tê) Lần         598,000         589,000            598,000
DV trích màng nhĩ gây tê Lần                300,000
DV đặt ống thông khí gây tê 1 bên (chưa bao gồm tiền ống) Lần                400,000
DV bấm sinh thiết vòm qua nội soi (bao gồm cả thuốc gây tê và cầm máu) Lần                600,000
Phẫu thuật nạo VA gây mê Lần         782,000         765,000            765,000
Lấy dị vật tai (gây mê) Lần         512,000         508,000            508,000
Lấy dị vật tai (gây tê) Lần         154,000         150,000            150,000
Chích áp xe quanh Amidan (gây tê) Lần         259,000         250,000            250,000
Chích áp xe thành sau họng (gây tê) Lần         259,000         250,000            250,000
Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê (gây tê) Lần         192,000         187,000            187,000
Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê (gây mê) Lần         669,000         660,000            660,000
Lấy dị vật họng miệng Lần           40,600           40,000              40,000
Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê (gây tê) Lần         219,000         210,000            210,000
Làm thuốc tai, mũi, thanh quản (không kể tiền thuốc) Lần           20,400           20,000              20,000
Nhét bấc mũi trước Lần         113,000         107,000            107,000
Nhét bấc mũi sau Lần         113,000         107,000            107,000
Chọc hút dịch vành tai Lần           51,200           47,900              47,900
Khí dung mũi họng Lần           19,600           17,600              17,600
Rửa tai, Rửa mũi, Xông họng Lần             24,600              24,600
Nạo VA  (gây tê) Lần           100,000            100,000
Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần           62,000           60,000              60,000
Phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator (gây mê) Lần      2,340,000      2,303,000         2,303,000
Lấy dị vật tai Lần           62,000           60,000              60,000
Chích rạch màng nhĩ Lần           60,200           58,000              58,000
MẮT        
Bơm rửa lệ đạo lần           36,200           35,000              35,000
Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt Lần         912,000         879,000            879,000
Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) Lần           25,300           23,700              23,700
Soi đáy mắt trực tiếp Lần           51,700           49,600              49,600
Tiêm hậu nhãn cầu  Lần           46,700           44,600              44,600
Tiêm dưới kết mạc Lần           46,700           44,600              44,600
Bơm thông lệ đạo (01 mắt) Lần           58,800           57,200              57,200
Bơm thông lệ đạo (02 mắt) Lần           93,100           89,900              89,900
Lấy dị vật kết mạc (nông) Lần           63,600           61,600              61,600
Lấy dị vật giác mạc nông (01 mắt, gây tê) Lần           80,100           75,300              75,300
Lấy dị vật giác mạc sâu (01 mắt, gây tê) Lần         323,000         314,000            314,000
Khâu cò mi, tháo cò Lần         394,000         380,000            380,000
Cắt chỉ khâu giác mạc Lần           32,000           30,000              30,000
Rửa cùng đồ Lần           40,800           39,000              39,000
Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi (Đánh bờ mi) Lần           34,600           33,000              33,000
Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi (Nặn tuyến bờ mi) Lần           34,600           33,000              33,000
Lấy calci kết mạc  Lần           34,600           33,000              33,000
Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc Lần           77,600           75,600              75,600
Phẫu thuật quặm (1 mi - gây tê) Lần         631,000         614,000            614,000
Phẫu thuật quặm (2 mi - gây tê) Lần         834,000         809,000            809,000
Phẫu thuật quặm (3 mi - gây tê) Lần      1,054,000      1,020,000         1,020,000
Phẫu thuật quặm (4 mi - gây tê) Lần      1,218,000      1,176,000         1,176,000
Mổ quặm bẩm sinh (1 mắt-gây tê) Lần         631,000         614,000            614,000
Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm Lần           28,600           28,000              28,000
Phẫu thuật mộng đơn thuần (1 mắt - gây tê) Lần         859,000         834,000            834,000
Phẫu thuật quặm (1 mi - gây mê) Lần      1,221,000      1,189,000         1,189,000
Khâu da mi đơn giản Lần         798,000         774,000            774,000
Răng - Hàm - Mặt        
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng (răng số 8) Lần         335,000         320,000            320,000
Nhổ răng vĩnh viễn (nhổ răng khó) Lần         203,000         194,000            194,000
Nhổ răng thừa (nhổ răng khó) Lần         203,000         194,000            194,000
Điều trị đóng cuống răng bằng MTA Lần         456,000         447,000            447,000
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới (răng số 8) Lần         335,000         320,000            320,000
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân (răng số 8) Lần         335,000         320,000            320,000
Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục  Lần         328,000         316,000            316,000
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement(GiC)             95,200           90,900              90,900
Rạch apse dẫn lưu ngoài miệng Lần             35,000              35,000
Nắn sai khớp thái dương hàm Lần         102,000         100,000            100,000
Nhổ răng sữa Lần           36,200           33,600              33,600
Lấy cao răng (một vùng/hàm) Lần           75,200           70,900              70,900
Lấy cao răng (hai hàm) Lần         131,000         124,000            124,000
Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em  Lần           31,800           30,700              30,700
Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) Lần         208,000         199,000            199,000
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên (Răng số 8) Lần         335,000         320,000            320,000
Nhổ chân răng vĩnh viễn (nhổ chân răng ) Lần         187,000         180,000            180,000
Nẹp liên kết điều trị viêm quanh răng một vùng (Bao gồm cả nẹp liên kết bằng kim loại đúc) Lần           780,000            780,000
Chụp tủy bằng MTA (Răng viêm tủy hồi phục) Lần         260,000         248,000            248,000
Phục hồi cổ răng bằng Glassionomer Cement (GiC) Lần         333,000         324,000            324,000
Phẫu thuật nhổ răng ngầm (nhổ răng khó) Lần         203,000         194,000            194,000
Cắt u lợi đường kính dưới hoặc bằng 2cm Lần         407,000         389,000            389,000
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) Lần         243,000         234,000            234,000
Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi (Răng viêm tủy hồi phục) Lần         260,000         248,000            248,000

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây